Enkelhet, kvinnlighet, kvalité

Wivecka Nordström Rosén och Denise Steverlynck är kvinnorna bakom varumärket
Rosenlynck.

DSC_0864-copykub